Imagine Film Festival

april 2018 in EYE, Amsterdam

IMAGINE

open your mind - met fantastische films

Imagine prikkelt en stimuleert de verbeelding om andere en toekomstige werelden te verkennen, het onbekende en ondenkbare te onderzoeken en een andere blik op onze eigen wereld te werpen. Imagine gebruikt de kracht van de fantastische film om dit te bereiken. Dat doet Imagine met een eigenzinnige, onafhankelijke koers.
Imagine ziet de fantastische film als een rijke bron van gedachte-experimenten, die vooruitlopen of reflecteren op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Met publiek en professionals onderzoekt Imagine de relatie tussen het gedachtengoed uit fantastische films en ontwikkelingen in de maatschappij. Imagine presenteert serieuze thema’s op een aantrekkelijke en toegankelijke manier.

Film van imagine tijdens La Notte:

genrefilm PROGRAMMERING
Speelfilms, shorts, tentoonstelling en debatten over fantastische films. 
amsterdam
Imagine vindt jaarlijks plaats in maart/ april in Eye Amsterdam.
  
© 2016 La Notte